Job description – do češtiny přeložen jako popis pracovní pozice, je dokument, se kterým pracujeme snad všichni na oddělení HR. Pojďme si blíže rozebrat, k čemu slouží a jaké náležitosti musí splňovat,
je – li zaměstnavatelem využíván.

V první řadě musíme vědět, že se nejedná o druh práce. Druh práce je nedílnou součástí pracovní smlouvy. Jakékoli změny spojené s druhem práce musí být odsouhlasené oběma stranami, jak od zaměstnance, tak od zaměstnavatele.

Oproti tomu Job description je spíše informativní dokument, který zaměstnanci blíže určuje sjednaný druh práce. Díky němu zaměstnanec ví, co má dělat, a co se od něj očekává.

Zpravidla není součástí obsahu pracovní smlouvy. Pokud ji zaměstnavatel ponechá jako jednostranné opatření, může náplň práce měnit nebo doplňovat. Vždy se musí pohybovat v rámci vymezeném dohodnutým druhem práce.
  Pro praktický příklad použiju paní Novotnou, která pracuje na pozici Uklízeč/ka. Pokud využiju náplň práce jako jednostranný dokument, paní Novotné bych nikdy nemohla rozšířit činnost práce např. na „Archivace dokumentů“ nebo „Evidence klientů“ atp.,  jelikož tato činnost v žádném případě do druhu práce Uklízeč/ka nespadá. Ale v případě, že má sjednaný rozsah na úklid 1. patra a budeme jí chtít přidat patro 2. včetně mytí oken, lze změnu v náplni práce bez jejího souhlasu provést. Jedná se o stejný druh práce, pouze rozšíření okruhu povinností.

V zákoníku práce není náplň práce nijak zakotvena, ani to, jak by měl druh práce vypadat, není specifikováno. To dává zaměstnavatelům značnou volnost přizpůsobit job description tak, aby vyhovoval jeho potřebám. Je tedy možné, aby zaměstnavatel náplň práce změnil nebo do ní přidal činnost, která tam původně nebyla. 

Job description se může stát nedílnou součástí pracovní smlouvy. V té chvíli se na to zákon dívá tak, že to bylo oběma stranami dohodnuté a jakékoliv změny v dokumentu pochopitelně musí být oboustranně odsouhlasené. Pokud by jedna strana změnu odmítla, platí původní dohoda. V příkladu výše jsme paní Novotné rozšířili náplň práce na 2. patro včetně mytí oken. Pokud by byla náplň práce sjednána jako součást předmětu pracovní smlouvy a paní Novotná odmítla náš návrh na změnu, tzn., odmítla by uklízet 2. patro, tuto činnost vykonávat nemusí.

V čem spočívají hlavní výhody tohoto dokumentu?

  • Může pomoct při řešení sporů na pracovišti (často jim předchází)
  • Stanovuje pracovní povinnosti zaměstnance (přiblíží mu jeho odpovědnost a kompetence na pracovišti)
  • Pomocník při náboru (při tvorbě inzerátu a přijímání nových zaměstnanců)

Co by měl obsahovat?

  • Jméno a příjmení zaměstnance
  • Název pozice
  • Pobočka, oddělení
  • Podrobnější popis činností, konkrétních úkolů a zodpovědností (přehledně, bodově)
  • Kdo je přímý nadřízený, jaké další činnosti vykonává dle pokynů nadřízeného
  • Datum a podpis převzetí dokumentu

V tomto článku jsem se snažila přiblížit spíše všeobecné informace o tomto dokumentu. O jeho využití v praxi a ukázce, že se nejedná pouze o „nutný cár papíru“ si povíme v příštím článku ☺