Minulý článek o barevné typologii organizací jsem končili krátkým úvodem do tyrkysové organizace a řekli jsme si její 3 hlavní znaky, respektive průlomové objevy, které tyrkysově řízené firmy přináší. V tomto článku se jako první víc do hloubky koukneme na “celistvost”. 

Jak si pojem “celostvost” představujete? Pro mně znamená možnost chodit do práce celou svou osobností, celou svou povahou, se všemi svými slabými i silnými stránkami. Je to příležitost, abych se nebála jít do práce i se špatnou náladou a především možnost bavit se s ostatními o tom, co se děje, co jak vnímám a to nejen s nasazenou profesionální maskou. Je to navíc i možnost být v práci i zranitelný a to stále v bezpečném prostředí. 

Podobný význam má celistvost i v Budoucnosti organizací. Firmy byly vždy místem, kam si lidé přinášeli jen své profesionální já a každou další složku své osobnosti nechávali doma, protože “do práce se to přece nenosí”. Skoro bych se vsadila, že se v tom mnozí z nás teď rozpoznávají. Je to většinou snaha působit velmi rozhodně, odhodlaně, především vyzařovat autoritu, respekt, neustálé dokazování své vlastní kompetentnosti, soutěživost a v neposlední řadě muskulinitu o kterou se snaží i ženy, jen aby si někdo nepomyslel, že snad na své místo nepatří.A to vše ústí ve ztrátu jakékoliv komunitní sounáležitost k firmě, týmu, kolegům…Jestli vás u toho napadá, že bez pocitu jakékoliv sounáležitosti se asi jen velmi těžko bude podporovat nebo budovat angažovanost zaměstnanců, tak máte naprostou pravdu, když si myslíte, že to půjde opravdu mizerně. “Necelistvost” navíc velmi často podporujeme i tím, že vytváříme prostředí, ve kterém kolegy dělíme podle postavení, původu, výkonnosti a oddělujeme tím jejich osobní a pracovní život. Proto se tak trendy názvem stal work life balance. Neberte mě zle nebo tak, že snad bojuju za to, abychom všichni žili jen prací, ale…Nevypovídá to, že firmy musí vynakládat tolik úsilí a často i financí do work life balance svých zaměstnanců o tom, jak málo života vůbec do naší práce běžně dáváme? A taky si upřímně přiznejme – dovedete v 5 skončit s prací a už na ni ani jednou myšlenkou nepomyslet? A naopak, dokážete v práci 8 hodin čistě přemýšlet jen nad prací? Asi ne, co? 

To, co jsem popsala výše vás v tyrkysu opravdu nepotká, teda alespoň by nemělo. 🙂 S tyrkysem totiž přichází hluboká touha po jednotě mysli, těla i ducha a po harmonických vztazích s ostatními. Jde o to, že se přenesete přes protiklady odsuzování a tolerance. Většinou, když s někým nebo něčím nesouhlasímem tak máme tendence hned si myslet, že je to blbej nápad, začínáme všechny odsuzovat a zavrhovat. V případě tolerance pro změnu tvrdíme, že všechny názory jsou si rovny. A co v tyrkysu? V tom byste se měli snažit vůbec žádnou soudy nevynášet. Pozor, nepleťte si to s tím, že nebudete vyjadřovat svůj názor a budete všechno a všem schvalovat, protože přece “nevynášíte soudy”. Vašim úkolem totiž je naslouchat, ne pouze sbírat informace a společně je probírat v bezpečném prostředí, ve kterém si nikdo nemusí bát odsouzení, výsměchu apod. Díky tomu dáváte každému možnost dosahovat vlastní individuality a celosti. 

Myslím, že o celistvost se každý může ve firmě/organizaci snažit, ať už má jakoukoliv barvu. Velmi jednoduchým způsobem, kterým můžete poměrně nenásilně podpořit minimálně to, abychom se učili vnášet do práce i emoce je tzv. Check in na začátku větší schůzky týmu nebo celé organizace. Typicky třeba před týmovým weekly nebo all hands meetingu. Každý, kdo se schůzky zúčastní hodnotí, jak se dnes (nebo v průběhu týdne) cítil a to na stupnici od 1 do 10 (1 nejhorší, 10 nejlepší). Pokud máte prostor je skvělé, aby každý měl možnost říct i trochu víc k tomu, proč svou náladu nebo pocity hodnotí zrovna daným číslem. Navíc můžete čísla dlouhodobě sledovat a měřit určitý trend, jak se lidem ve vaší firmě daří. Postupem času se to pro ně bude stávat čím dál přirozenější a vy dostaneme širší pohled i na práci a chování svých kolegů. Další radou je, abyste se nebáli být zranitelní před ostatními. Chápu, že je to mnohdy velmi bolestivé, ale tím, že ukážete svou zranitelnost, stavíte bezpečné prostředí i pro ostatní, když se něco přihodí příště jim. Budou vědět, že mít emoce je v práci úplně normální a jako bonus budujete tým, kde budete mít velkou míru vzájemné důvěry. 

Příště se podíváme na jedno z velkých témat tyrkysu a to je samořízení 🙂