Dříve byl měřítkem úspěšnosti test IQ. Čím vyšší číslo IQ vám při testování vyšlo, tím lepší a úspěšnější život vám ostatní predikovali. Pak přišel Daniel Goleman s jeho převratnou myšlenkou, že EQ je v lidském životě mnohem důležitější než IQ a změnil celý názor na to, co znamená „být chytrý“.

Prováděné výzkumy ukázaly, že vedle rozumové schopnosti a inteligenčního kvocientu existuje ještě schopnost empatie – koeficient emoční inteligence. Díky této dovednosti se můžete vžít do pocitů druhých lidí, což vám v řadě profesí a situací pomůže mnohem podstatněji než „pouhé“ logické uvažování a odborné znalosti.

Převedeme-li emoční inteligenci do firemního prostředí, manažeři a zaměstnanci, kteří mají rozvinutou schopnost rozeznávat emoce a dále s nimi pracovat, jsou ve své práci mnohdy mnohem úspěšnější a mají lepší výsledky. Snadno navazují a udržují dobré vztahy, šíří kolem sebe příjemné emoce a zvyšují aktivitu i produktivitu svou i svých kolegů.

Nepleťme si emoční inteligenci s přehnaným pozitivizmem a sluníčkářstvím. Rozhodně to neznamená, že musíte být vždy  a za všech okolností příjemní a milý. Naopak, emoční inteligence je schopnost emoce chápat a využívat je ke změně jednání a užívání.

 Obecně existují čtyři dovednosti emoční inteligence:

                                            1. Rozeznávat emoce

                                            2. Pochopit emoce

                                            3. Zvládat emoce

                                            4. Použít emoce

Z výše uvedeného vyplývá velmi důležité zjištění, a to, že pokud chcete uplatnit tuto schopnost ve vztahu k druhým, musíte začít nejprve u sebe. Musíte porozumět svým vlastním emocím a naučit se je nejen kontrolovat, ale i ovlivňovat a využívat.

Už Aristoteles před více než dvěma tisíci lety řekl: „Zlosti může propadnout každý – na tom není nic složitého. Mít však zlost vůči správné osobě, ve správné míře, správné chvíli, ze správného důvodu a projevovat ji správným způsobem, to už tak jednoduché není.“

Obrovská výhoda emoční inteligence je, že se ji můžete naučit a zvyšovat si tak její kvocient. Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc ve svých publikacích uvádí mnoho způsobů, jak osvojit dovednost rozpoznání a zvládání svých emocí.

• Zastavte se a uvědomte si své pocity. Snažte se pochopit příčinu jejich vzniku.

• Zaměřte vaši pozornost na to, jaké emoce vás v minulosti vedly ke správnému jednání a jaké nikoli. Vezměte si z nich ponaučení a zkuste k nim tak příště přistupovat.

• Negativní emoce se snažte kontrolovat metodou „odpoutání pozornosti“ – zhluboka dýchejte a počítejte v duchu do deseti. Žádná důležitá rozhodnutí neprovádějte v momentě prožívání silných emocí.

• Zajímejte se a všímejte si emocí ostatních. Snažte se pochopit, co druhá strana při vaší komunikaci cítí a jaké pocity mohou ovlivňovat její jednání.

• Naslouchejte druhé straně, pokud hovoří o svých pocitech a nepřerušujte ji.

• Zvýšenou pozornost věnujte těm situacím, kdy druhá strana své emoce nevyjadřuje nebo se je snaží potlačit/skrýt. Zamyslete se nad tím, proč tomu tak je a co to způsobilo.

Na emoční inteligenci se vyplatí pracovat především proto, že emoce do značné míry neovlivňují jen naše prožitky a motivaci, ale i kvalitu našeho uvažování. Když nebudeme mít své emoce pevně v rukou, především tedy ty negativní a impulzivní, nejsme schopni si uvědomit, že jednáme v zajetí našich emocí – můžeme být jakkoliv chytří, ale naše jednání může vypadat nebo vyznít hloupě.

Jsme v tom společně.💙

Autor článku: Dita Nováková