Pamatujete si na svou první brigádu, práci? Kolik vám bylo let?

Když tuhle otázku položím lidem ve svém okolí, dostávám poměrně podobné odpovědi jako: „Ve věku 14 – 15 let, směny trvající 7 – 8 hodin (pouze ranní / denní)  a odměna „na tu dobu“ pěkné peníze (většinou 40 – 50 Kč / hod.)“

I moje první brigáda byla v restauraci v kuchyni. Ve věku 14 let jsem plná elánu nastoupila na pozici „pomocná síla“ – mytí nádobí, krájení zeleniny, loupání brambor a tak pořád dokola. Příležitost jsem dostala díky mamce, která tam byla zaměstnána.  Co si budeme povídat, většina brigád v tomto věku probíhala bez smlouvy. Peníze na ruku po směně nebo po týdnu a hlavně si neublížit. Tato forma zaměstnávání v určitých oborech pořád funguje. 

Každý zaměstnavatel nabízí samozřejmě jiné možnosti, v určitých parametrech jsou podmínky pro všechny stejné. Pojďme si přiblížit a  zopakovat si, jak to se zaměstnáváním mladistvých v ČR je. Bavíme se o oficiální práci na smlouvu nebo brigádně, ne o práci na černo.

Pracovní trh dnes úplně nepřekypuje množstvím pracovní síly a ne jen při čerpání dovolených našich zaměstnanců všichni saháme po brigádnících. V maloobchodě zaznamenáváme zvýšený zájem o práci v mladistvém věku převážně sezónně – letní nebo vánoční brigády, dále pak víkendové nebo při studiu.

Kdo je mladistvý a kdy je způsobilý k zaměstnání?

 • Podle zákoníku práce je to osoba mladší 18 let
 • Občanský zákoník stanovuje spodní věkovou hranici mladistvého způsobilému k závislé práci věkem 15 let
 • Další podmínka je ukončená povinná školní docházka

Pracovní vztah můžou navázat při splnění všech výše uvedených podmínek jak brigádně na DPP / DPČ tak i na hlavní pracovní poměr. Dnes mohou pracovat bez souhlasu svých rodičů, avšak pro svou ochranu doporučujeme souhlas rodičů vyžadovat. Pořádek dělá přátele ☺

Další podmínky, které musí zaměstnavatel dodržet, jsou:

 • Délka pracovní směny  – nesmí přesáhnout 8 hodin práce denně, 40 hodin týdně (a to ani při souběhu prací) – můžete nechat podepsat čestné prohlášení, že nepracuje pro jiného zaměstnavatele, odpracované doby se sčítají
 • Pracovní pauza – nejdéle po 4.5 hodinách souvislé práce minimálně na 30 minut
 • Zákaz práce přes čas
 • Zákaz pracovat v noci mezi 22:00 – 6:00 (až na výjimky uvedené v ZP §245)
 • Nelze uzavřít dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování ani dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Pokud je i tak sepsána, je neplatná.

Tito zaměstnanci přináší i výhody, např.:

 • Nižší náklady
 • Čistý štít – žádné špatné návyky z jiného zaměstnání
 • Navázání dlouhodobější spolupráce

Další povinností zaměstnavatele je vést seznam mladistvých uchazečů. Seznam musí obsahovat

 • Jméno, příjmení
 • Datum narození 
 • Druh práce, který mladistvý zaměstnanec vykonává

Povinnosti však nemá jen zaměstnavatel. Mladistvý uchazeč o práci se musí před případným nástupem podrobit vstupní lékařské prohlídce (§247 ZP)

Brigády pro mladistvé se nejčastěji uzavírají prostřednictvím dohody o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti.  

Oba dokumenty musí být uzavřeny písemně ve dvou vyhotoveních – jeden pro zaměstnance, jeden pro zaměstnavatele

DPP – DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (§ 75 ZP)

je častěji využívaná forma pro uzavření dohody mimo pracovní poměr 

 • Rozsah práce nesmí přesáhnout 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Tzn. nelze odpracovat více hodin, i kdyby šlo o různé smlouvy týkajících se jiných činností.
 • Podle ZP musí být sjednána doba, na kterou se uzavírá
 • Další náležitosti – druh, místo výkonu práce, odměna je dobrovolné doplnění, převážně bývá uvedeno
 • Výdělek do výše 10 000 Kč nepodléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění

Pokud k tomu zaměstnanec podepíše prohlášení k dani a nevydělá si více než 10 000 Kč, tak se hrubá mzda rovná mzdě čisté. Proto tuto dohodu oceňují i brigádníci. Dostanou přesně tolik, kolik času u vás stráví.

DPČ – DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (§ 76 ZP)

 • Sjednává se v momentě, přesáhne – li zaměstnanec při práci na DPP 300 hodin ročně nebo je využívaná uchazeči v evidenci úřadu práce. 
 • Zaměstnanec nesmí odpracovat více než polovinu běžné pracovní doby (20 hodin týdně). Průměr se počítá z doby trvání dohody, nejdéle za období 52 týdnů
 • Musí obsahovat sjednanou práci, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se uzavírá

Jaké jsou vaše zkušenosti se zaměstnáváním mladistvých? Pamatujete si na svou první brigádu?

Vaše Markéta 🙂