Zaměstnanci mají jednu výhodu, která v současné situaci je naprosto neoddiskutovatelná – náhrady mzdy za karanténu, náhrady mzdy během dočasné pracovní neschopnosti a „ošetřovačky“. Jak ale stát pomůže drobným živnostníkům, kteří ztrácí v době koronavirové zakázky a tím pádem i příjem? 

V pondělí 23. března vláda schválila několik zásadních návrhů ustanovení, týkajících se OSVČ. I přes vyhlášený stav nouze musely návrhy projít krátkým legislativním procesem v Parlamentu. Parlament veškeré návrhy vlády přijal na své mimořádné schůzi 24. března, Senát návrhy projednal 25. března. O schválené úlevy na sociálním a zdravotním pojištění nebudete muset podávat žádné individuální žádosti. Veškeré úlevy jsou stanoveny s platností od března do srpna 2020.

Ty největší změny Vám zodpovíme formou nejčastějších otázek.

1. Musím jako živnostník i v této situaci odvádět sociální a zdravotní pojištění?

Nemusíte. Pro OSVČ, které platí minimální zálohy, jsou povinné platby na sociální a zdravotní pojištění, odpuštěné v plné výši. Toto odpuštění bude trvat od března 2020 až do srpna 2020. Velkým benefitem je, že o toto odpuštění nebudete muset podávat individuální žádosti. Jako OSVČ platící minimální zálohy nebudete 6 měsíců odvádět žádné platby a ani je nebudete muset při ročním zúčtování doplácet. Minimální zálohy na sociální pojištění v roce 2020 činní 2 544 Kč na hlavní činnost, minimální záloha u zdravotního pojištění je 2 352 Kč.

2. A co když jsem OSVČ a platím vyšší než minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění?

I pro Vás platí, že půl roku nebudete muset odvádět žádné sociální a zdravotní pojištění. V ročním vyúčtování pak zpětně doplatíte rozdíl mezi tím, co jste měli skutečně odvádět, a minimálními zálohami.

3. Co když jsem už za březen zálohu zaplatil/a?

Na tyto platby bude pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září 2020.

4. Mám jako OSVČ v současné situaci nárok na ošetřovné?

Ošetřovné pro OSVČ nyní řeší Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podmínky však platí stejné jako pro zaměstnance. Výplata ošetřovného bude ve výši 424 Kč za den.

5. Kde si budu o ošetřovné žádat?

Jako OSVČ budete moci o ošetřovné žádat na živnostenském úřadě. Připravte se ovšem na to, že budete potřebovat žádost potvrzenou od mateřské či základní školy, tak jako je tomu v případě zaměstnanců.

6. Jak dlouho mohu ošetřovné čerpat?

Opět platí to, co pro zaměstnance. Jako OSVČ budete mít nárok čerpat ošetřovné v celé délce zavření škol z důvodu koronaviru.

7. A co dál?

Vláda chystá několik pomocných balíčků pro podnikatele, na které se chystá uvolnit zhruba 1,6 miliardy korun. Jejich čerpání bude umožněno především formou bezúročných půjček. Dále také došlo k odložení termínu podání daňového přiznání. Nově můžete daňové přiznání podávat až do 1. července 2020. Tento termín je shodný i s termínem uhrazení daně.

Upozorňujeme na tom v každém našem článku, ale i tak bychom Vám rády připomněly, že FAE je tu pro Vás. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem.

Jsme v tom společně!💙

Pozn. Informace jsme čerpaly z oficiálních vládních zdrojů, především webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí.

Autor článku: Michaela Sekaninová