Motivace….asi nejčastěji se toto slovo objevuje v novoročních citátech a předsevzetích…všichni jsme už o ní slyšeli, několikrát použili, možná i víme co znamená, ale kde ji hledat pořád a pořád dokola?

Motivace je důvod, který nás tahá ráno z postele. Jak najít vlastní motivaci a jak můžu s hledáním pomoci ostatním?

Uvádí se , že motivovaný zaměstnanec vykoná až 16x více práce než nenamotivovaný. Jak ale poznat, že je náš zaměstnanec namotivovaný? Jak v něm motivaci případně vzbudit a udržet ho motivovaného? Příliš mnoho motivace v jednom odstavci 😊.

Nejprve si vysvětleme, co to vlastně motivace je.

Spousta společností používá „klasické motivační“ nástroje, jako jsou nejrůznější zaměstnanecké bonusy, akce, benefity, různá ocenění. V poslední době se společnosti doslova předbíhají v tom, co nabídnou svým zaměstnancům. 5 týdnů dovolené? Otřepané…moderní společnosti nabízejí 6 tydnů a k tomu ještě 10 dní sick days. Všechny tyto motivační nástroje jsou skvělá věc, ale mají jednu velkou nevýhodu. Nepůsobí přímo na vnitřní motivaci samotného pracovníka, ale spíše na jeho oddanost a „tak trochu“ si ho kupují. Navíc….tato vnější motivace nepůsobí dlouhodobě. Motivace je energie, jakýsi vnitřní pohon, který nás žene kupředu a  v čase se může měnit.

Nejúčinnějším způsobem, ne však nejsnadnějším způsobem, jak zaměstnance motivovat, je nalézt si k němu správnou cestu a zapůsobit především na jeho vnitřní motivaci.

O čem to mluvím? Obecně si můžeme motivaci rozdělit do dvou rovin.

První rovina motivace znamená, zda jsme sami svou vůlí motivovaní něco dělat (vnitřní), nebo zda někdo chce abychom něco udělali, či se od nás něco očekává (vnější).

Druhou rovinou můžeme rozumět to, čeho chceme sami dosáhnout (pozitivní), nebo čemu se chceme spíše vyhnout (negativní).

Vnější motivace může fungovat- a krátkodobě i funguje – ale z časového a nákladového hlediska se příliš nevyplatí. Nejčastěji jsou jimi finanční benefity a odměny. Časem se jim ale přizpůsobíme a naše motivace začne opět klesat. Navíc, pokud budeme chtít příště podobným způsobem dosáhnou motivace, budeme muset prostředek motivace pravděpodobně zvýšit. Nehledě na to, že tímto odstraníme přirozenou aktivitu, za kterou už budeme vždy vyžadovat odměnu.

Negativní motivace má nejen špatný vliv na celkovou spokojenost a dlouhodobou výkonnost zaměstnanců, ale způsobuje i vyšší fluktuaci, a může vrhat negativní světlo na společnost jako celek. Negativní motivace by se neměla rozhodně podceňovat, může mít katastrofální dopady.

Proto je velmi důležité se zaměřovat na vnitřní pozitivní motivaci. Myslím tím vnitřní proces, který bude zaměstnancům dodávat energii a dá jim jejich důvod, proč ráno vstát a těšit se do práce nejen proto, že máte nejlepší kávu široko daleko. Cílem dobrého manažera je tedy nejen dávat motivaci jako takovou, ale pomoci svým zaměstnancům naleznout jejich vlastní vnitřní motivaci a udržet si ji.

Čím pomáhat zvyšovat vnitřní motivaci nejen sobě, ale i svým kolegům, zaměstnancům? 

Odpovědi jsou prosté a ve velké většině jsou její prostředky zadarmo. Proč je tedy nezkusit a nevyužít jejich benefitu?

Uznání – Uznání nic nestojí. U nás se pocit uznání velmi osvědčil. Pochvala, ideálně od nadřízeného a v kolektivu. Nevěřili byste jak dokáže zapůsobit na vnitřní motivaci.

Tip: Negativní hodnocení provádějte VŽDY soukromě mezi čtyřma očima, zatímco pozitivní hodnocení a pochvala má vždy mnohem větší efekt před zraky kolegů. Pozorujte pak pochváleného kolegu, zaměstnance, jak se nese jako páv 😊.

Odpovědnost – Zapojte zaměstnance do rozhodování a dejte mu Vaši podporu jeho nápadů. Dejte mu možnost ovlivnit jeho práci.

Spolupráce – Dejte svým zaměstnancům možnost spolupracovat v rámci společnosti a pomáhat si navzájem, jako tým. Nejen že tím zvýšíte sounáležitost se společností, ale zvýšíte tak i důvěru mezi zaměstnanci.

Kariérní a osobnostní růst – Dejte svým zaměstnancům najevo, že Vám na nich záleží. Rozvíjejte je, vzdělávejte je…nejen jejich hard skills, které nutně potřebují pro svoji práci, ale i v jejich soft skills, které rozvinou i jeho osobnost. Osobnostní a profesní růst zaměstnanců je Vaše bohatství.

Jak jste na tom Vy a Vaše motivace? Co motivuje Vás?

Podělte se s námi o Vaše zkušenosti a fígle jak si motivaci udržet. Protože….Jsme v tom společně.