Počet lidí, kteří jsou buď v nucené nebo dobrovolné karanténě se den ode dne zvyšuje a předpovědi říkají, že se číslo ještě nějakou dobu nezastaví. Co dělat, když se ocitnete v karanténě? Jaké máte práva jako zaměstnanci? V jaké výši Vám náleží mzda a náleží Vám vůbec?

Překážky na straně zaměstnance

V nucené karanténě se momentálně můžete ocitnout ze 2 důvodů. Vy sami jste navštívili krizovou zemi (což už jsou momentálně veškeré zahraniční destinace) nebo jste byli v kontaktu s někým, kdo projevuje příznaky koronaviru či je už pozitivně testován. V takovém případě pro Vás platí pravidla jako při běžné pracovní neschopnosti. Prvních 14 kalendářních dnů Vám tedy náleží náhrada mzdy či platu ve výši 60 % průměrného výdělku. Pokud se Vám karanténa prodlouží na delší období, po 15. dnu za Vás přebírá odpovědnost stát a vzniká Vám nárok na vyplácení nemocenského pojištění. V takovém případě se postupuje následovně podle Zákoníku práce:

• Do 30. dne trvání pracovní neschopnosti (karantény) Vám náleží 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu*

• Od 31. dne do 60. dne trvání pracovní neschopnosti (karantény) Vám náleží 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu

• Od 61. dne trvání pracovní neschopnosti (karantény) Vám náleží 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu

Aby Vám vznikl nárok na náhradu mzdy do 14. dne trvání karantény, musí Vám Váš ošetřující lékař nebo hygienik vystavit Oznámení či potvrzení o nařízení karantény. Tuto „neschopenku“ Vám vystaví formou e-neschopenky, takže Váš zaměstnavatel ji obdrží elektronicky. Opět připomínáme, že povinnost neprodleně informovat zaměstnavatele o Vaší dočasné pracovní neschopnosti Vám stále zůstává.

Pokud Vám to Vaše zdravotní situace dovolí a Vy budete chtít pracovat z domu na tzv. Home Officu, je jen na Vašem zaměstnavateli, zda na návrh přistoupí či nikoliv. POZOR! Nelze však kombinovat dočasnou pracovní neschopnost s Home Officem! Stejně tak Home Office nelze kombinovat s „ošetřovačkou“ nebo dočasnou nezaměstnaností.

*Redukovaný denní vyměřovací základ je výsledkem denního vyměřovacího základu, který je redukovaný dle daných limitů. Denní vyměřovací základ se zjišťuje jako příjem za posledních 12 měsíců, které byly před tím měsícem než jste začali čerpat některou sociální dávku z nemocenského pojištění. Tato denní částka je redukována podle limitů, které vychází z průměrné mzdy.

Redukční hranice pro rok 2020:   I. 1162; II. 1742III. 3484 

Jste na dovolené a dostali jste karanténu

Pokud jste se ocitli v karanténě v průběhu Vaší dovolené, máte bohužel smůlu, protože se karanténa stává součástí Vaší dovolené. Zákoník práce nerozlišuje nemoc a karanténu, a neumožňuje tedy přerušení dovolené právě z důvodu karantény.

Překážka v práci na straně zaměstnavatele

Nařídil Vám Váš zaměstnavatel, abyste zůstali doma čistě z preventivních důvodů, aniž by k tomu vedlo nařízení karantény nebo dočasná pracovní neschopnost? V takovém případě se jedná o překážky v práci na straně zaměstnavatele. V dnešní situaci Vám zaměstnavatel s největší pravděpodobnosti nabídne práci z domova (pokud to Vaše povaha práce dovolí) a náleží Vám tedy mzda v plné výši. Pokud však pracujete například ve výrobě a práci z její vlastní povahy není možné vykonávat z domu, náleží Vám i v takovém případě náhrada v plné výši a to i v případě, že práci reálně vykonávat nebudete.

Zaměstnavatel Vám také má právo nařídit dovolenou, ale i tady musí postupovat podle Zákoníku práce. Oznámení o nařízení dovolené Vám musí předat minimálně 14 ní předem. Zaměstnavatel Vám však nemůže nařídit čerpání celého fondu Vaší roční dovolené (tedy celých 4 týdnů či výše, dle Vašich interních předpisů). Pokud Vám zůstala přepsaná dovolená z předešlého roku, tak tuto část dovolené Vám zaměstnavatel může nařídit vyčerpat kompletně. I zde však platí, že musí dodržet oznamovací lhůtu 14 dnů.

Jak je to s „ošetřovačkou“ na děti?

Všechny základní, střední, vysoké školy a některé mateřské školky jsou uzavřené z nařízení vlády do odvolání. Co dělat, když máte doma dítě do 13 let věku? Každý zaměstnanec má možnost zažádat o nemocenskou dávku – neboli ošetřovné. Existuje na to tiskopis: Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavřená výchovného zařízení (školy), které Vám vydá výchovné zařízení ve dvou vyhotoveních. Jedno pro Vás a jedno pro Vašeho zaměstnavatele. S ohledem na aktuální situaci s koronavirem vláda schválila ošetřovné pro děti až do 13 let věku.

V případě, že Vaše dítě (nově do 13 let) byla nařízena karanténa, uplatňuje se na dávku tiskopis Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Tento dokument Vám vystaví ošetřující lékař. V současné situaci ho vystavuje Orgán ochrany veřejného zdraví.

Otázkou je, zda budete tento tiskopis potřebovat, protože pokud bude Vaše dítě v nucené karanténě, tak budete v karanténě i Vy. Pak už to jsou překážky na straně zaměstnance.

Každopádně i v případě ošetřovného máte nárok na dávku, která se vypočítává od prvního kalendářního dne jako 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Původní maximální doba je u ošetřovného 9 kalendářních dnů a v případě, že jste rodič samoživitel, můžete dítě ošetřovat až 16 kalendářních dnů. Podle nejnovějších rozhodnutí vlády máte na ošetřovné nárok po celou dobu uzavření škol a školek a bude platit i zpětně.

A na závěr: „Moje rouška chrání Tebe, Tvoje rouška chrání mě“. Buďte, prosím, opatrní k sobě i svému okolí. Všichni máme jeden cíl a tím je přečkat tuto situaci s co nejmenšími následky.

Tentokrát jsme v tom opravdu společně.💙

*Vzhledem k tomu, že se informace a vyhlášky neustále mění ve snaze co nejlépe se přizpůsobit vzniklé situaci, mohou se informace a procenta lišit podle aktuálního nařízení a jednání vlády ČR. 

Autor článku: Dita Nováková