V druhém díle laického a – snad – jednoduchého vysvětlení zkratek, které v HR běžně používáme už nebudeme úvod dlouho prodlužovat a jdeme rovnou na vysvětlování. 

  1. Employer Branding – jsem si jistá, že tento pojem slyšíte v HR oblasti asi několikrát denně. Co to je? Jednoduše můžeme říct, že se jedná o vytváření značky zaměstnavatele. Ve skutečnosti je to náročná cesta, která musí zahrnovat velké množství činností a především vycházet ze skutečné firemní kultury a jedinečnosti zaměstnavatele. Employer Branding je celá vaše firemní vize, poslání, PROČ děláte to, co děláte, jaký je smysl vaší práce, jaké jsou vaše hodnoty, kterými firma žije a mnoho dalšího. Je to disciplína, která jde do hloubky chování vašich zaměstnanců a firmy jako celku. 
  2. HR Marketing – myslím, že velice často dochází k zaměňování Employer Brandingu a HR Marketingu. “EB” jsme si vysvětlili a teď se stručně pojďme podívat na HR Marketing. Vesměs se využívají nástroje jako v “normálním” marketingu, jen je zde produktem zaměstnavatel. Nejčastěji je HR Marketing zaměřený na náborové kampaně. 
  3. Onboarding – možná se vám s pomocí dobrého Employer Brandingu a HR Marketingu povedlo ulovit skvělého kolegu a nastal den, kdy ho čeká jeho první den v práci. A přesně tady začíná jeho onboarding, tedy adaptace do pracovní pozice a firmy. Onboarding můžeme překládat jako “nalodění” a je to ve své podstatě poměrně výstižný název. Je to soubor činností díky kterým se váš nový kolega stane plnohodnotným členem týmu a firmy. V souvislosti s onboardingem zmiňuje i tzv. “Pre – Onboarding”. Ten označuje období mezi tím, co si s novým kolegou plácneme a jeho reálným nástupem do práce. Nezapomínejte se budoucímu kolegovi věnovat i v tomto období. Je to část “života zaměstnance”, kdy může být velmi otevřený i k jiným (lepším) nabídkám.  
  4. Outplacement – je to několik činností, které můžete udělat pro zaměstnance se kterým se zrovna loučíte. Například můžete zaměstnancům se kterými se loučíte upravit CV, poradit jim, jak se chovat na pohovoru, zaplatit jim kariérní poradenství nebo poradit, jak si zařídit rekvalifikační kurz. 
  5. Bossing – pevně věříme, že význam tohoto slova se vás reálně nikdy týkat nebude, ale i tak si řekneme, co znamená. Jedná se o druh psychologické šikany na pracovišti, kdy nadřízený šikanuje svého podřízeného. Častými projevy jsou, že vás váš nadřízený bude ponižovat veřejně před vašimi kolegy a bude se vám snažit znemožňovat vaši práci. 
  6. Mobbing – jedná se o něco podobného bossingu, ale v tomto případě vám vnucuje své názory celá skupina kolegů, kteří jsou přesvědčení, že nezapadáte do skupiny. Mobbing se může projevovat tak, že vám například kolegové nedávají žádné úkoly, nedoceňují vaši práci nebo naopak vás zahrnují neadekvátně náročnými úkoly, tak abyste se cítili špatně. 

Dozvěděli byste se o některých pojmech víc? Napište nám o jakých a my se mu rádi budeme věnovat v dalších článcích 💙