Úspěšně jste ukončili studium, začalo léto a Vy máte před sebou „poslední bezstarostné“ prázdniny.  Po těchto prázdninách na vás čekají nové povinnosti týkající se zařazení do pracovního procesu (pokud samozřejmě nepokračujete ve studiu)

Jako čerstvý absolvent se spíše dostanete do situace, kdy se musíte přihlásit na úřad práce.  Víte, co vás tam čeká? Co si vzít sebou? Na co mám nárok a co je má povinnost?

V minulém článku jsme si popsali situace, kdy za nás hradí zdravotní pojištění stát.

V tomto článku si odpovíme na otázky:

 1. Jak a kdy se přihlásit na úřad práce?
 2. Co si sebou vzít na úřad práce?
 3. Jaké jsou povinnosti nezaměstnaného v evidenci ÚP?
 4. Mám nárok na podporu?

Pokud se na úřad práce z jakéhokoliv důvodu přihlásit nechcete ani nejste v pracovním poměru, je vaší povinností přihlásit se k hrazení zdravotního pojištění jako OSOBA BEZ ZDANITELNÝCH PŘÍJMŮ (OBZP) a ZP si začínáte hradit sami. V roce 2022 se jedná o částku 2 187 Kč měsíčně.

Jak a kdy se přihlásit na úřad práce?

Ukončením studia ztrácíte statut studenta a s ním i výhody jako je hrazené zdravotní pojištění státem. Během prázdnin si můžete hledat zaměstnání, pokud ho nemáte jisté po studiích. Hlásit se na úřad práce není povinnost, ale doporučuji ho využít. 

Výhody evidence na úřadu práce je nejen úleva od hrazení zdravotního pojištění jako samoplátci (ušetří vám 2 187 Kč měsíčně), ale ještě vám bezplatně poskytne pracovní poradenství včetně pomoci při hledání nového (pro spoustu z vás prvního) zaměstnání. Nespoléhejte však 100% pouze na ně, a i při evidenci na ÚP hledejte práci vlastní cestou. 

I při registraci na úřadu práce můžete pracovat brigádně, pokud zatím nemáte hlavní pracovní poměr. Můžete pracovat pouze na základě DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI. Výše měsíčního výdělku nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy, příjem nesmí přesáhnout částku 8 100 Kč hrubého. V případě, že vykonáváte více činností, tak se vaše výdělky sčítají. Tj. ze všech dohromady nesmí mít příjem vyšší než 8 100 Kč. Brigády na dohodu o provedení práce, když jste v evidenci úřadu práce, nejsou podporovány.

Ideální doba na přihlášení do evidence ÚP je 3 dny od ztráty statusu studenta (od řádného ukončení studia)
Tzn. absolvent střední školy se přihlásí do 3. 9., absolvent vysoké školy se přihlásí do 3. 8. (pokud byly všechny závěrečné zkoušky konány v řádném termínu)
Po zařazení do evidence ÚP nahlásíte své zdravotní pojišťovně tuto skutečnost do 8 dnů.

Žádost o registraci do databáze úřadu práce dnes můžete poslat i elektronicky z pohodlí domova (prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem), zaslat poštou nebo je odevzdat na podatelně příslušeného kontaktního pracoviště ÚP ČR. 

Již neplatí pravidlo, že musíte osobně na kontaktní pracoviště v územním obvodu, kde máte trvalé bydliště. Žádost můžete podat i osobně na kterékoliv pobočce v místě obvyklého pobytu.

Co si sebou vzít na úřad práce?

 • Občanský průkaz
 • Doklad o ukončeném vzdělání (diplom, maturitní vysvědčení nebo výuční list)
 • Zápočtové listy v případě, že jste během studia pracovali
 • Případně potvrzení od lékaře o zdravotním omezení v souvislosti s prací.

Při první návštěvě musíte vyplnit potřebné formuláře, na základě kterých vás zadají do systému a budete proškoleni o podmínkách evidence.

Jaké jsou povinnosti nezaměstnaného v evidenci ÚP?

Jako nezaměstnaní uchazeči v registru ÚP jste povinni:

 • Poskytovat potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání
 • Sdělit úřadu práce údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání
 • Oznámit úřadu práce nejpozději do 8 kalendářních dnů změny skutečností rozhodných pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Pozor na sankční vyřazení z evidence úřadu práce (například odmítáním pracovních míst bez udání vážného důvodu). Pokud byste byli z jakéhokoliv důvodu vyřazeni, znovu přihlásit se můžete pak nejdříve po 6 měsících.

Mám nárok na podporu?

Pro získání nároku na podporu v nezaměstnanosti musíte mít odpracováno minimálně 12 měsíců v posledních dvou letech. (Jedná se zaměstnání, kde za vás bylo odváděno i sociální pojištění)
Doba 12 měsíců nemusí být souvislá. Důležitý je poměr, ve kterém jste pracovali, tzn. buď hlavní pracovní poměr, nebo výše výdělku u dohody o provedení práce nad 10 000 Kč a u dohody o pracovní činnosti nad 3 500 Kč.

Pokud jste měli při studiu pouze brigádu na DPP s výdělkem do 10 000 Kč / měsíc nebo DPČ s výdělkem do 3 500 Kč / měsíc, tak za vás nebylo odváděno sociální pojištění a příjem se nezapočítává do nároku na podporu.

Čerství absolventi většinou nárok na podporu nemají (není to pravidlem, jsou studenti, co při škole stíhali i pracovat)